Styret


Styret 2022 består av:

Formann: Svenn Erik Høylie
Sekretær: Tommy Linnerud
Kasserer: Thomas Kjelsrud
Styremedlem 1: Kjell Vangestad
Styremedlem 2: Ola Smedstuen

Varamedlem 1: Stein Patroclus von Hirsch
Revisor: Mads Ivar Aarsby
Undervisningskontakt: Trond Nybråten