Styret


2024:
Formann: Tommy Linnerud
Sekretær: Svenn Erik Høylie
Kasserer: Thomas Kjelsrud
Styremedlem 1: Sebastian Balsam
Styremedlem 2: Ola Smedstuen

Varamedlem: Trond Endrestøl
Revisor: Mads Ivar Aarsby
Undervisningskontakt: Trond Nybråten

2023:
Formann: Tommy Linnerud
Sekretær: Svenn Erik Høylie
Kasserer: Thomas Kjelsrud
Styremedlem 1: Kjell Vangestad
Styremedlem 2: Ola Smedstuen

Varamedlem 1: Stein Patroclus von Hirsch
Revisor: Mads Ivar Aarsby
Undervisningskontakt: Trond Nybråten

2022:

Formann: Svenn Erik Høylie
Sekretær: Tommy Linnerud
Kasserer: Thomas Kjelsrud
Styremedlem 1: Kjell Vangestad
Styremedlem 2: Ola Smedstuen

Varamedlem 1: Stein Patroclus von Hirsch
Revisor: Mads Ivar Aarsby
Undervisningskontakt: Trond Nybråten